Αναγνώριση εγγραφής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΤΕΚ

Με βάση τους κανονισμούς του ΕΤΕΚ, οι φοιτητές που θέλουν να γραφτούν στο κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής χρειάζονται:

  • 5 μαθήματα από τη λίστα που είναι μόνο electrical.
  • 5 μαθήματα από τη λίστα ​both.
  • 6 οποιαδήποτε άλλα μαθήματα από όποια άλλη λίστα.

Όπως βλέπετε από τη λίστα αντιστοιχίας, τα μαθήματα καθαρά electrical είναι κυρίως ενεργειακά. Αυτή τη στιγμή, τη τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών προσφέρει 6 μαθήματα (ΕΕΝ 320, ΕΕΝ 442, ΕΕΝ 443, ΕΕΝ 445, ΕΕΝ 450, ΕΕΝ 452) και οι φοιτητές πρέπει να πάρουν τα 5. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα (111/211) σαν εναλλακτική (είναι και στις 3 κατηγορίες αλλά μπορείς να το θεωρήσεις μόνο σε 1 από τις 3).

Από τα 6 μαθήματα που προσφέρονται, το ΕΕΝ 320 είναι υποχρεωτικό στο 6ο εξάμηνο και αποτελεί τη βάση για όλα τα υπόλοιπα. Άρα, οι φοιτητές που θέλουν να γραφτούν στο ΕΤΕΚ σαν ΗΜ πρέπει στο 4ο έτος να πάρουν 4 μαθήματα επιλογής από τη λίστα:

  • Φθινοπωρινό: 442
  • Εαρινό: 443, 445, 450, 452
Petros Aristidou
Petros Aristidou
Assistant Professor